Uslovi korišćenja

Ovaj veb-sajt je informativno-promotivni veb-servis "Draslar Partner d.o.o.". Korišćenjem njegovih sadržaja korisnik u potpunosti prihvata sve uslove njegovog korišćenja. Sadržaji na ovom veb-sajtu su vlasništvo "Draslar Partner d.o.o.", osim ukoliko je to drugačije navedeno ili implicirano. Zabranjeno je kopiranje, reprodukovanje, preuzimanje, prenošenje, objavljivanje i distribuiranje bilo kog dela ili celog veb-sajta u bilo koje svrhe bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja "Draslar Partner d.o.o.", osim u slučaju preuzimanja i čuvanja sadržaja od strane pojedinaca radi lične upotrebe u nekomercijalne svrhe.

Svi logotipi i žigovi na ovom veb-sajtu su zaštićeni i predstavljaju vlasništvo "Draslar Partner d.o.o." ili njegovih poslovnih partnera i kao takvi se ne mogu koristiti na drugim veb-sajtovima bez prethodnog pismenog odobrenja "Draslar Partner d.o.o." ili odnosnih vlasnika prava.

Politika privatnosti

"Draslar Partner d.o.o." može na ovom veb-sajtu da traži od korisnika da dostavi svoje lične podatke, kao što su npr. ime i adresa elektronske pošte, u cilju naručivanja proizvoda ili usluga ili prijema dodatnih informacija. "Draslar Partner d.o.o." se obavezuje da ove podatke neće ustupiti, prodati, iznajmiti niti pokazati trećim licima ni pod kojim uslovima i da preduzima sve razumne mere zaštite dobijenih podataka. U slučaju da korisnik želi da otkaže prijem dodatnih informacija, potrebno je da pošalje zahtev putem elektronske pošte ili odgovarajućeg obrasca.

Kolačići

U ovom trenutku "Draslar Partner d.o.o." na svom veb-sajtu ne koristi ni lokalne kolačiće, niti kolačiće trećih strana. U slučaju da se "Draslar Partner d.o.o." odluči da uvede kolačiće, to će učiniti odgovorno, u cilju unapređenja efikasnosti veb-sajta i/ili ugodnijeg iskustva njegovih korisnika/posetilaca. U tom slučaju će Uslovi korišćenja biti izmenjeni, a obaveštenje za sve posetioce postavljeno u vidu iskačućeg prozora.

Odricanje od odgovornosti

"Draslar Partner d.o.o." na svom veb-sajtu objavljuje sadržaje u najboljoj veri u cilju informisanja korisnika i veruje da su objavljeni sadržaji tačni i istiniti. Ovi sadržaji mogu da sadrže greške različite tipologije, a sve naknadne ispravke, izmene i dopune vrše se bez posebnog informisanja korisnika o istima. Zbog toga se potencijalni kupci/klijenti upućuju na prethodnu proveru informacija neposrednim kontaktiranjem "Draslar Partner d.o.o.".

Putem veb-sajta "Draslar Partner d.o.o." ne daje garancije u pogledu bilo kog proizvoda ili usluge, već se svaki poslovni odnos između kupca/klijenta i "Draslar Partner d.o.o." reguliše odgovarajućim ugovorom. U tom smislu "Draslar Partner d.o.o." nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na ovom veb-sajtu. "Draslar Partner d.o.o." takođe nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati korišćenjem sadržaja na veb-sajtovima na koje upućuje bilo koja od hiperveza postavljenih na ovaj veb-sajt. U slučaju posećivanja bilo kog veb-sajta putem takve hiperveze, korisnici to čine samovoljno, uz preuzimanje potpune odgovornosti za sve eventualne negativne posledice. "Draslar Partner d.o.o." zadržava pravo da povremeno menja i dopunjuje sve sadržaje na ovom veb-sajtu, uključujući i pravila korišćenja bez prethodne najave.