Услови коришћења

Овај веб-сајт је информативно-промотивни веб-сервис "Драслар Партнер д.о.о.". Коришћењем његових садржаја корисник у потпуности прихвата све услове његовог коришћења. Садржаји на овом веб-сајту су власништво "Драслар Партнер д.о.о.", осим уколико је то другачије наведено или имплицирано. Забрањено је копирање, репродуковање, преузимање, преношење, објављивање и дистрибуирање било ког дела или целог веб-сајта у било које сврхе без претходног изричитог писменог одобрења "Драслар Партнер д.о.о.", осим у случају преузимања и чувања садржаја од стране појединаца ради личне употребе у некомерцијалне сврхе.

Сви логотипи и жигови на овом веб-сајту су заштићени и представљају власништво "Драслар Партнер д.о.о." или његових пословних партнера и као такви се не могу користити на другим веб-сајтовима без претходног писменог одобрења "Драслар Партнер д.о.о." или односних власника права.

Политика приватности

"Драслар Партнер д.о.о." може на овом веб-сајту да тражи од корисника да достави своје личне податке, као што су нпр. име и адреса електронске поште, у циљу наручивања производа или услуга или пријема додатних информација. "Драслар Партнер д.о.о." се обавезује да ове податке неће уступити, продати, изнајмити нити показати трећим лицима ни под којим условима и да предузима све разумне мере заштите добијених података. У случају да корисник жели да откаже пријем додатних информација, потребно је да пошаље захтев путем електронске поште или одговарајућег обрасца.

Колачићи

У овом тренутку "Драслар Партнер д.о.о." на свом веб-сајту не користи ни локалне колачиће, нити колачиће трећих страна. У случају да се "Драслар Партнер д.о.о." одлучи да уведе колачиће, то ће учинити одговорно, у циљу унапређења ефикасности веб-сајта и/или угоднијег искуства његових корисника/посетилаца. У том случају ће Услови коришћења бити измењени, а обавештење за све посетиоце постављено у виду искачућег прозора.

Одрицање од одговорности

"Драслар Партнер д.о.о." на свом веб-сајту објављује садржаје у најбољој вери у циљу информисања корисника и верује да су објављени садржаји тачни и истинити. Ови садржаји могу да садрже грешке различите типологије, а све накнадне исправке, измене и допуне врше се без посебног информисања корисника о истима. Због тога се потенцијални купци/клијенти упућују на претходну проверу информација непосредним контактирањем "Драслар Партнер д.о.о.".

Путем веб-сајта "Драслар Партнер д.о.о." не даје гаранције у погледу било ког производа или услуге, већ се сваки пословни однос између купца/клијента и "Драслар Партнер д.о.о." регулише одговарајућим уговором. У том смислу "Драслар Партнер д.о.о." није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на овом веб-сајту. "Драслар Партнер д.о.о." такође није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на веб-сајтовима на које упућује било која од хипервеза постављених на овај веб-сајт. У случају посећивања било ког веб-сајта путем такве хипервезе, корисници то чине самовољно, уз преузимање потпуне одговорности за све евентуалне негативне последице. "Драслар Партнер д.о.о." задржава право да повремено мења и допуњује све садржаје на овом веб-сајту, укључујући и правила коришћења без претходне најаве.